Design by Boris 2013 KONTAKT Isa Panic Đure Jakšića br 87 23323 Iđoš Telefon : 0230 65-434 Mobilni : 064-8245525 Udruženju Šasla , a na predlog grada Kikinde dana 27.11.2017 godine uručeno je priznanje Kapetan Miša Anastasijević za područje Severno Banatskog  okruga za “ obnovu i razvoj vinogradarstva u severnom Banatu”.  Navedeno priznanje je prvo od značajnijih priznanja koje je udruženje dobilo.  Od dobijenih sredstava od grada Kikinde po konkursu za nabavku opreme namenjene navodnjavanju za potrebe udruženja kupljen je agregat kao i hidropak.  Kako je bilo i planirano interna degustacija mladih vina održana je 25.11.2017 godine uz prisustvo 30 članova sa 49 uzoraka vina.  Interna degustacija mladih vina biće održana 25.11.2017 godine sa početkom u 16 časova .   Maksimalan broj uzoraka po članu je dva uz kotizaciju od 200 dinara po svakom prisutnom članu.Kao i do sada ista će se održati uz prisustvo tehnologa Adzić Gorana.  Dana 18.11.2017 godine smo učestvovali na manifestaciji “ Iđoške đakonije “ u organizaciji udruženja “Vreteno” iz Iđoša  Dana  18.11.2017 godine nekoliko članova našeg udruženja bili su u gostima udruženju iz Čuruga.  Dana 11.11.2017 godine nekoliko članova našeg udruženja bili su gosti udruženju vinara iz Mužlje.  Udruženje je konkurisalo na raspisan javni poziv Grada Kikinde za nabavku opreme namenjene navodnja-vanju.  Na zahtev Grada Kikinde dana 02.09.2017 godine bili smo domaćini delegacije iz Rumunije .  Nekoliko članova udruženja bili su gosti udruženju iz Kljajičeva dana 10.09.2017 godine.  Za potrebe udruženja nabaljena je određena količina grožđa radi proizvodnje belog i crnog vina.  Neki članovi udruženja bili su gosti udruženju iz Melenaca dana 03.09.2017 godine.  Kako je bilo i planirano 26.08.2017 je održan susret vinogradara i vinara Vojvodine.  Susret vinara i vinogradara Vojvodine biće održan u Iđošu dana 26.08.2017 godine u Vatrogasnom domu sa početkom u 10 časova.   Aktivnosti u vezi susreta su uveliko u toku.  Predstavnici udruženja dana 05.08.2017 godine bili su prisutni na susretu u Bajši.  Predstavnici udruženja dana 15.07.2017 godine prisustvovali su susretu u Novom Bečeju.  Predstavnici udružanja na poziv udruženja iz Zrenjanina dana 11.06.2017 godine prisustvovali su sastanku u Kleku.  Predstavnici udruženja na poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu , dana 26.05.2017 godine prisustvovali su obeležavanju postojanja i 70 godina rada  departmana , instituta.  Kako je bilo i planirano redovna sednica skupštine udruženja je održana 18.03.2017 godine .   Zapisnik sa skupštine možete pročitati na sajtu na stranici download.  Redovna sednica skupštine udruženja biće održana 18.03.2017 godine u domu kulture u Iđošu sa početkom   u 18 časova.  Dana 11.03.2017 godine nekoliko članova udruženja bili su gosti udruženju iz Crvenke.  Dana 03.03.2017 godine nekoliko članova udruženja bili su u gostima udruženju iz Nove Crnje.  Dana 25.02.2017 godine članovi udruženja bili su gosti udruženja iz Feketića.  Udruženje vinogradara i vinara "ŠASLA" Iđoš